\
ครอบ (Flashing)

แผ่นครอบแฟลชชิ่งมีหลายแบบ เพื่อความสวยงานหรือเพื่อช่วยปกปิดรอยต่อกันรั่ว โดยปกติแผ่นครอบจะเป็นแผ่นเมทัลชีท ที่เรียบ ไม่มีลอนจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับ แผ่นหลังคา เมทัลชีทที่เป็นลอน โดยแผ่นครอบจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสัน เดินขอบ เพื่อกันน้ำ เข้าไปตามรอยต่อ หรือแม้กระทั้งเพื่อความสวยงามก็ตาม แผ่นครอบ ที่เป็นแผ่นเรียบนี้ มีการถูกดัดพับ ให้มีรูปร่างต่างๆ ที่เตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการนำไป ใช้งานสามารถสั่งให้พับเหล็กเพื่อใช้เป็นแผ่นครอบตามแบบที่ต้องการได้