\
สกรู (Screw)

แม้ว่าจะเลือกใช้แผ่นเมทัลชีท มีความเหนียว ทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช้วัสดุสกรูที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและ ทีมงานติดตั้ง หลังคา ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ก็มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกัน ดังจะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้การทำงานกระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่นไม่แข็งแรงดีพอ หากเลือกใช้วัสดุสกรู ที่มีคุณภาพ ต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิม เกิดการกัดกร่อนในบริเวณที่ยิงสกรู และเหนี่ยวนำให้แผ่นเมทัลชีทผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย