\
ฉนวนกันความร้อน (PE Polyethylene)

เป็นฉนวนชนิดพิเศษจากโพลีเอทธีลีนโฟม Low Density Polyetylene(LDPE) และติดแผ่นสะท้อนความร้อน (Metalized Foil) 1 ด้าน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงและทันสมัย เพื่อลดความร้อนภายนอกและภายในอาคาร