\
ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ มีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยระบายอากาศ โดยดูดอากาศในตัวบ้านออก ทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ซึ่งจะช่วย ลดกลิ่นอับและความชื้นนอกจากนี้ลูกหมุนยังมีส่วนช่วยระบายความร้อนโดยลูกหมุนระบายอากาศ จะไล่อากาศร้อน ที่ลอยอยู่ในระดับสูง ภายในตัวบ้านให้ออกไปนอกตัวบ้านทำให้ไม่เกิดความร้อน สะสมใต้หลังคา ทำให้ลดการเกิดสภาวะร้อนอบอ้าว