\
ฉนวนพียูโฟม (PUFoam)

 ฉนวนพียูโฟม(PUFoam)หรือโพลียูรีเทน(Polyurethane Foam:PUFoam) เป็นฉนวนกันความร้อนที่ไม่ดูดซับความชื้น สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี ทั้งยังช่วยลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนโดยความร้อนส่วนมากมาจากการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์จากด้านบนหลังคาผ่านฝ้าเพดานลงสู่ภายในอาคารดังนั้นการติดฉนวน พียูโฟม (PUFoam) จึงเป็นการช่วยป้องกันสกัดกั้นไม่ให้ความร้อนกระจายเข้าภายในอาคารหรือทำให้ความร้อนจากด้านนอกเข้ามาในอาคารน้อยที่สุด