\
ตัวอย่างแบบสีหลังคา (Colour Samples)

แผ่นหลังคาเหล็กมีหลายโทนสี ถูกผลิตจากผู้จำหน่ายคอยล์เหล็กที่แตกต่างกันทั้งในและต่างประเทศ แผ่นหลังคาเหล็กที่นำมารีด ได้ถูกเคลือบสี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้ผ่านการถูกรีดลอนสีจะไม่มีการแตกร่อน